Villámvédelmi felülvizsgáló képzés (35 522 16 , E-000505/2014/A005)
Budapest Zalaegerszeg

Képzés időpontja: 2020. december 21. BECSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG!
Helyszín: GANZ Irodaház (1191 Budapest, Üllői út 200. III. 307.)
Jelentkezési határidő: 2020. december 14.

A jelentkezési határidő lejárt!

Képzés időpontja: Hamarosan

 

Nyíregyháza  

Képzés időpontja: Hamarosan
 

 

 

 

Lemondást a jelentkezési határidő lejártáig fogadunk el! Nem mentesít a fizetési kötelezettség alól, ha a jelentkezés ellenére a résztvevő a képzésen nem jelenik meg.

Képzés időtartama:
100 óra, ebből 90 óra elmélet, 10 óra gyakorlat + modulzáró vizsga (2*1 óra)

Képzési díj:
Teljes képzés: 215 000 Ft
Becsatlakozási lehetőség nem norma szerinti jogosultsággal rendelkezők részére 185 000 Ft/fő

Norma szerinti képzés: 185 000 Ft (felmentés a „11298-12 Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata” modul tananyagegységeinek teljesítése alól érvényes OKJ-s Villámvédelmi felülvizsgáló bizonyítvány és a tudásszint felmérés pozitív eredménye alapján kérhető)

A képzési díj tartalmazza a modulzáró- és szakmai vizsga díját is.
A képzési- és vizsgadíj mentes az adó alól.

Tanfolyami jegyzetek:
Villámvédelem Felülvizsgálók, tervezők és kivitelezők kézikönyve - 4 700 Ft
Villámvédelem 2009 - 5 200 Ft
Villámvédelem III. - 3 500 Ft

Oktatási napok:

 • 2020.12.21 – 8:00-12:00
 • 2021.01.22 – 8:00-12:00
 • 2021.01.29 – 8:00-16:00
 • 2021.02.05 – 8:00-16:00
 • 2021.02.12 – 8:00-16:00
 • 2021.02.19 – 8:00-16:00
 • 2021.02.25 – 8:00-16:00
 • 2021.03.05 – 8:00-16:00
 • 2021.03.12 – 8:00-16:00
 • 2021.03.19 – 8:00-16:00
 • 2021.03.26 – 8:00-16:00
 • 2021.04.09 – 8:00-16:00

Vizsga:

 • 2021.04.14 – írásbeli, gyakorlati
 • 2021.04.19 - szóbeli

Képzés megkezdésének feltételei

A tanfolyamon az vehet részt aki:

 • a 18. évét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas és
 • megfelelő előképzettséggel és villanyszerelői gyakorlattal rendelkezik.

Szakmai előképzettség:

 • 34 522 04 Villanyszerelő, és a 27/2012. (VIII.27.) NGM rendeletben 7. Egyebek fejezetében foglaltak
 • Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Megszerezhető szakképesítés:
Villámvédelmi felülvizsgáló
OKJ-száma: 35 522 16
Felnőttképzési engedély száma: E-000505/2014/A005

Szakmai követelménymodulok azonosítója:

 • 11298-12 Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
 • 11299-12 Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata

Szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás:
A munkakör megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgáló
OKJ száma: 35 522 16
FEOR száma: 7524 Épületvillamossági szerelő, -villanyszerelő

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 előtt kiadott jogszabály, illetve az MSZ 274 szabványsorozat alapján létesítettek
 • megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek)
 • a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, ellenőrizni az épületek, építmények villámvédelmi csoportosítását, különös tekintettel a változásokra
 • összevetni a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát a tervezettel
 • ellenőrizni, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előírt értékeknek
 • ellenőrizni az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot)
 • villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációját ellenőrizni
 • felülvizsgálói jelentést készíteni
 • felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 után kiadott jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesítettek
 • új létesítésnél megvizsgálni és dokumentálni a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeit
 • megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)
 • a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső - belső) változására
 • megállapítani az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS)
 • megállapítani az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS)
 • áttekinteni a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizni, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabály követelményeinek
 • ellenőrizni az előbbiek alapján villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályát
 • ellenőrizni, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria)
 • ellenőrizni, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások)
 • ellenőrizni a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)
 • földelési ellenállás-méréssel ellenőrizni a földelések megfelelőségét
 • ellenőrizni a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet
 • szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni
 • a norma szerint létesített villámvédelem esetén bemenő dokumentációk hiányában visszautasítani a feladatot, egyébként
 • minősítő iratot készíteni

 

Vizsgáztatási követelmények:
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az alábbiakban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11298-12 Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata írásbeli
11299-12 Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt
 • Felülvizsgálja a külső és belső villámvédelmi berendezéseke
 • A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti
 • Ellenőrzi és értékeli a villámvédelmi rendszer műszaki állapotát
 • Földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét
 • Ellenőrzi a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet
 • Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
 • Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata tesztfeladat

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Központilag összeállított tesztfeladat:
 • A szakterületet érintő korábbi és hatályos jogszabályok
 • A szakterület érvényes és visszavont szabványai
 • A villámvédelmi tervdokumentáció minimális tartalma
 • Az alkalmazható szerkezeti megoldások és anyagok, korrózió
 • Villámvédelmi szintek és osztályok
 • Felülvizsgálói jelentés vagy minősítő irat tartalmi követelményei
 • A villámcsapás káros hatásai
 • Földelési ellenállás és talaj fajlagos ellenállás mérése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: –

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%