120 éves a Magyar Elektortechnikai Egyesület

Az Egyesület hazánk egyik olyan nagy múltú szervezete, amely alapításától kezdve 120 igen viszontagságos évet élt át és élt túl. Nem törte meg a két világháború, a gazdasági válság, a forradalom, a rendszerváltás, átvészelte a nehéz éveket és kivirágzott a szebb időszakokban. Az alapítók és vezetőik olyan nagyszerű tudós szakemberek, mérnökök, feltalálók, oktatók voltak, akik kiemelkedő szerepet játszottak nemcsak a hazai, hanem a világ mérnöki és tudományos fejlődésében is.

Köszönet és tisztelet illeti meg elődeinket, kitartó munkájukat és hitüket az egyesületben, az egyesületért. Tőlük tanulhattuk és kaptuk örökül, hogy jó ehhez a szakmai közösséghez tartozni, az elektrotechnikát szeretni, a tudományért tenni, barátságokat építeni és ápolni, egymásnak önzetlenül segíteni. Az ő emlékük legyen erős kapocs szakmai közösségünkben ma is! Örökségünk kötelez bennünket Őseink szándékának továbbvitelére, szándékaik, céljaik adaptálásával mai kor igényeinek megfelelően.

        

Az Elektrotechnika 2020-as lapszámaiban cikkek, megemlékezések által szeretnénk az Egyesület gazdag múltját, a közös sikereket, értékeket, felhalmozott szaktudást felidézni. Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt, boldog születésnapot MEE! A MÚLT KÖTELEZ!

Tóth Péterné, Éva
Technikatörténeti Bizottság elnöke
Minden jog fenntartva ©