Villámvédelmi felülvizsgáló (07134008)
Budapest

Tanfolyam kezdőnapja: 2022. augusztus 27.

Helyszín: Verebély László SZKI (1139 Budapest, Üteg utca 15.)

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Oktatás ütemezése: 11 nap + vizsga, szombatonként 8:00-16:00 között

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085

 

A képzés célja:

A villámvédelmi felülvizsgáló képzés célja, hogy a képzésben részt vevők számára átadja azokat az ismereteket, amelyek az épületek, építmények (norma szerinti és nem norma szerinti) villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzéséhez, valamint az ellenőrzés eredményének dokumentálásához szükséges.
 

Továbbá a képzés eredményeként, a képzésben részt vevő szakemberek

 • legyenek nyitottak a villámvédelmi rendszerekben alkalmazott gyártmányokkal és azok üzemeltetésével kapcsolatos új eredmények, innovációi iránt és törekedjenek azok megismerésére, megértésére és alkalmazására;
 • szakterületükön törekedjenek önmaguk folyamatos képzésére és kövessék a jogszabályok, szabványok változásait;
 • döntéseiket, szigorúan a villámvédelmi rendszerekre vonatkozó előírásokra, a vonatkozó követelményekre alapozzák;
 • tartsák be és tartassák be a villámvédelmi rendszerek felülvizsgálataira vonatkozó jogszabályok, szabványok előírásait, valamint a munka-biztonsági és környezetvédelmi követelményeket.;
 • a villámvédelmi felülvizsgálatokkal kapcsolatos munkájukért dokumentáltan vállaljanak felelősséget;
 • a mérésekhez kapcsolódó kockázatok figyelembe vételével válasszák meg a munkabiztonsági mód-szereket;
 • a felülvizsgálati dokumentációban javaslataikkal törekedjenek arra, hogy a villámvédelmi rendszerek biztonságosak legyenek.

A képzés célcsoportja:

A villámvédelem norma szerinti és nem norma szerinti felülvizsgálatát végző szakemberek, akik számára a jogszabály előírja a villámvédelmi felülvizsgáló szakképesítést.

Képzés időtartama:

Összesen 100 óra, ebből 92 óra elmélet, 8 óra gyakorlat + tananyagzáró tesztek (2 óra)

Képzés megkezdésének feltételei:

A tanfolyamon az vehet részt aki:

 • a 18. évét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas és
 • megfelelő előképzettséggel és villanyszerelői gyakorlattal rendelkezik.

Szakmai előképzettség:

 • Villanyszerelő, vagy a 07134008 számú Villámvédelmi felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 7. pontjában foglaltak
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képesítés megszerzését követő 3 év erős-áramú szakmai gyakorlat
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

07134008 számú Villámvédelmi felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 11. pontjában foglaltaknak megfelelően, képzéstől függetlenül szervezett vizsga.