Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
2024. június 04.
Rendezvény
VIF

Beszámoló a 9. Védelmi és Irányítástechnikai Fórumról

Az immár 9. Védelmi és Irányítástechnikai Fórum (VIF) minden eddiginél nagyobb érdeklődés mellett, 362 regisztrált résztvevővel, május 7-10. között Esztergomban zajlott. Az idei rendezvény mottója „Üzembiztonság: újratöltve! Stabil ellátás, instabil környezetben” volt. A fő támogató a MAVIR ZRt. volt, amelynek ezúton is köszönjük támogatását, mert nélküle rendezvényünk nem valósulhatott volna meg ilyen szinten.

A VIF a 0. napon az immár hagyományosan a Protecta Kft. munkatársai által tartott védelmes tréninggel kezdődött. Idén először a megújuló erőművek hálózatba integrálásának védelmi vonatkozásaival ismerkedhettünk meg. Az előadások rávilágítottak, hogy jelentős megújuló erőmű részarány esetén még a jól ismert védelmi alapelveket is szükséges újra értelmezni, így például a szelektivitást, az ezzel kapcsolatos elvárásokat. A szabványosító testületek, valamint a műszaki ajánlásokat és irányelveket kidolgozó szervezetek folyamatosan dolgoznak azon, hogy az integráláshoz szükséges keretrendszert megteremtsék. A tréning második része az áramváltó méretezést és kiválasztást járta körbe, amely a napelemparkokat tervező mérnököknek kívánt segítséget nyújtani az elméleti alapok átismétlésével, valamint egy gyakorlati számpélda megoldásával. A napot a hagyományos „Beerstorming” zárta.

A VIF „hivatalosan” szerdán, Woynárovich András (OVRAM) és Dr. Danyek Miklós (MEE EISZ) megnyitójával vette kezdetét. Az 1. nap délelőttje az iparági jubileumokról szólt. A kiemelt előadást Batta Gergő, a MAVIR ZRt. operatív vezérigazgató-helyettese tartotta, amiből megtudtuk, hogy idén 70 éves az OVRAM, 75 éves rendszerirányítás, valamint az aktuális szabályozási kihívásokról és a MAVIR 2030-ig várható beruházásairól kaptunk összefoglalót. Az ezt követő panelbeszélgetésben szemelvényeket, izgalmas kutatásokat, üzemzavarokat, megoldásokat hallhattunk az OVRAM néhány korábbi meghatározó szakemberétől. A beszélgetés levezető elnöke Bakos Béla, további résztvevői dr. Tombor Antal, Zerényi József, Veréb Tamás, továbbá az OVRAM jelenlegi vezetőjeként Woynárovich András voltak.

A közönség és Batta Gergő (MAVIR ZRt.)

A szerdai kiemelt előadás és a panelbeszélgetés között megemlékeztünk szakmánk elmúlt 1 évben eltávozott három jeles alakjáról: Radvánszki Ferencről, dr. Petri Kornélról, Póka Gyuláról. Munkásságukkal évtizedeken keresztül jelentősen hozzájárultak a villamosenergia-rendszer védelmeinek fejlődéséhez. Emléküket szívünkben megőrizzük! A megemlékezést követően egyesületünk elnöke, Gelencsér Lajos, valamint dr. Tombor Antal, a Bendes emlékplakett alapítója, a MAVIR Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója adta át az emlékplakettet az idei díjazottnak, Veréb Tamásnak, az OVRAM korábbi vezetőjének. Az átadást követően Radvánszki Csaba, a Protecta Kft. ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy Édesapja, Radvánszki Ferenc munkásságának emléket állítva a család létrehozza a Radvánszki díjat, olyan fiatal mérnököket elismerve, munkájukat támogatva, akik már fiatalon jelentős eredményekkel járultak hozzá a védelmek fejlődéséhez. Emellett anyagi elismeréssel is kiegészítenék a Bendes emlékplakettet. A részletek kidolgozása még folyamatban van.

Bendes díj átadás – (bj) Gelencsér Lajos, Tombor Antal, Veréb Tamás

A szerda délutáni szekció a Teljesen Digitális Alállomásról (TDA) és a MAVIR-ban zajló, ilyen irányú pilot munka állásról adott átfogó képet, a tervezés, labormunka és a létrejött iparági összefogás eredményeit bemutatva. A TDA elvű alállomásban a szekunder készülékek közötti kommunikáció teljesen digitálisan zajlik, beleértve az áram és a feszültség értékeket, a működtetéseket, állásjelzéseket és a körvezetékeket is. A szerdai szakmai program az ukrajnai háborúnak a villamosenergia rendszer rezilienciáját érintő, de a háborún is messze túlmutató, sokirányú tanulságait taglaló workshoppal zárult. A kialakult izgalmas szakmai eszmecsere megerősítette, hogy a reziliencia fenntartása érdekében egyre inkább a háborún túli (például a klímaváltozási szélsőségekből adódó) veszélyekkel is számolni kell. A napot az elegáns gálavacsora zárta.

A csütörtöki nap szekció előadásokról szólt, amely az egyes szereplők – átviteli- és elosztóhálózati engedélyesek, gyártók, tervezők, felhasználók – aktuális kihívásait, megoldandó problémáit, fejlesztéseit járta körbe.

Az 1. szekcióban a MAVIR részéről Lengyel Zsolt és Anga Zsolt a nagyfeszültségű hálózattervezés aktuális kérdéseit és módszereit ismertette, kitérve a hosszútávú hálózatfejlesztésre és az operatív üzemelőkészítésre is, hangsúlyozva az villamosenergia-rendszer szerepének változásából adódó újszerű kihívásokat és az engedélyesek közötti, emiatt is szükséges együttműködés felértékelődő fontosságát. Nagy Balázs Győző az OPUS TITÁSZ-tól pedig mélységében is ismertette a Debrecen és Nyíregyháza környezetében lévő ipari parkok fokozódó energiaigényének kielégítésére tett erőfeszítéseiket.

Szünet után az előadások az üzemeltetési kihívásokról és az üzemeltetési tapasztalatok megosztásáról szóltak. Elsőként Juhász Gyula ismertetett egy főelosztó hálózati fedővédelmi anomáliát egy üzemzavari eseményen keresztül, majd Miklósi Zoltán beszélt a kiterjedt kábelhálózattal rendelkező középfeszültségű leágazások védelmi kihívásairól és a földzárlati áram kompenzációjának problémájáról. A szekció utolsó előadójaként Dénes Ottót hallgathattuk meg az alállomási rendszerkommunikációs hálózatok üzemeltetési tapasztalataival kapcsolatban.

Ebéd után a kiberbiztonsági szekcióban Horváth Attila (Prolan Power Zrt.) a hamarosan az alállomási üzemeltetés részét képező egyes biztonsági technológiákról, míg Kiss Adrienn (MAVIR ZRt.) az OVRAM Relévédelmi Laboratóriumban végzett sérülékenységvizsgálatokról és a további fejlesztési elképzelésekről szóló előadásait hallgattuk meg.

Nem maradhattak el azok a „hagyományos” előadások sem, amikor az újabb védelmi elvekről kap tájékoztatást a hallgatóság. Pócsi Gergely (Protecta Kft.) új földzárlatvédelem fejlesztést ismertetett, amelyek földelt csillagpontú hálózatokon a nagy hibahelyi ellenállású földzárlatok érzékelésére alkalmasak kis impedancián keresztül. Ezek után meghallgathattuk Varga Krisztián (ELMŰ Hálózati Kft.) előadását, amely a végponti és a „T” alállomások védelmi rendszerének legújabb eredményeit mutatta be. Ugyan ebbe a szekcióba került be Csatár János (BME) előadása, amely a Mesterséges Intelligencia (MI) szerepét vizsgálta abban az aspektusban, hogy azt milyen módon lehet alkalmazni TDA esetén.

Tömött sorok és figyelő hallgatóság

A VIF zárónapjának kiemelt előadását Szolnoki Éva Gabriella, a MEKH biztonsági vezetője tartotta a már a következő hónapokban is feladatokat adó NIS2, NCCS és CER szabályozáskról. Ezek mindegyike a védelmi, irányítástechnikai berendezések és rendszerek kiberbiztonságát, eredőben a villamosenergia rendszer rezilienciáját érinti. Az előadó különösen az EU-rendeletként, azaz azonnal alkalmazandó szabályozásként hatályba lépő NCCS-re (Network Code on Cyber Security) hívta fel a figyelmet, amely a hatályos NIS-nél jóval szélesebb kört érint, így a beszállítókat is, elégtelen végrehajtás esetén súlyos büntetéssel is fenyegetve.

Az angol nyelvű zárószekcióban elsőként Franziska Diestel mutatta be a Siemens megoldását és annak lehetséges előnyeit a védelmek digitális ikerrel történő leképezésére, utalva arra is, hogy a folyamatos digitalizáció milyen kihívásokat tartogat az iparágban. A VIF szponzorának, a Com-Forth Kft.-nek közreműködésével érkezett Sean YH Wang a MOXA részéről, aki kommunikációs hálózatok tervezési kérdéseit világította meg a hálózati célú akkumulátoros energiatárolókkal kapcsolatos tapasztalatok fényében. Zárásképpen pedig szintén a Siemens képviseletében Walter Hörmann mutatott be megoldási javalatot a mikrogridek szabályozási és optimalizációs feladataira, konkrét alkalmazási eseteket is ismertetve.

A legjobb előadó díját idén a szakmai közönségtől kapott igen magas pontszámmal Pócsi Gergely (Protecta) nyerte „Új földzárlatvédelem fejlesztése nagy hibahelyi ellenállású földzárlatok érzékelésére kis impedancián keresztül földelt csillagpontú hálózatokon” című előadásával.

A Fórum résztvevői a négy nap folyamán összességében közel huszonhárom előadást, valamint egy panelbeszélgetést és egy workshopot hallgathattak meg. A legfiatalabb előadó még felsőoktatási éveit tölti, azonban örömünkre egyre több női előadót, valamint számos idősebb, magas pozíciót betöltő kollégát is köszönthettünk. Ez alapján jól látható, hogy a Fórumon korra, nemre és beosztásra való tekintet nélkül mindenkinek érdemes részt vennie. Az előadások és workshopok fő fókusza idén is az átalakuló villamosenergia-rendszer kihívásainak kezelése volt: mind a védelmi, mind az irányítástechnikai, mind pedig a kibervédelmi kérdéseket tárgyalva, hol átfogóbb, szélesebb spektrumú előadásokban, hol mélyebb, „hardcore” témákat érintve.

A VIF zárásaként a résztvevők fakultatív program keretében, egy rövid sétán Esztergommal ismerkedhettek meg, majd ezt követően a Suzuki esztergomi gyárát tekinthették meg.

Idén második alkalommal a szekciókban a korábbi négy helyett csak három előadás volt hallható és az az így felszabadult időben az előadók a hallgatóság kérdéseire válaszoltak. A sok kérdés és az esetenként kifejezetten élénk szakmai disputa immár véglegesen igazolta a változtatás helyességét.

Azon témákat, ahol az időkeret nem volt elegendő a teljes kifejtésre, avagy különösen nagy érdeklődést váltottak ki, várhatóan ősszel, a tavalyihoz hasonlóan, a FOCUS sorozat keretei között fel fogjuk eleveníteni, tovább fogjuk elemezni.

Amennyiben a Fórumon elhangzott témák felkeltették érdeklődésüket, várjuk jelentkezésüket a MEE Energetikai Informatika Szakosztályába és a jövő évi Védelmi és Irányítástechnikai Fórumra!

VIF Szervezőbizottság

 


Kapcsolódó tartalom

Rendezvény
Vándorgyűlés
70. Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás
2024. január 09.

Időpont: 2024. szeptember 24-26.

Helyszín: Siófok, Hotel Azúr****

Általános hír
Rendezvény
MEE 100. Jubileumi Küldöttgyűlés - Beszámoló
2024. június 04.

Az erősáramú elektrotechnika problémái szerteágazóak, sokrétűek. 70 éves egyesületünk fiatalos hévvel és lelkesedéssel törekszik azok megoldására, illetve megoldásuk elősegítésére.”- olvashatjuk ezeket a sorokat 1970-ből, melyek a mai napig nem vesztették aktualitásukat.

Fiatalos hévvel és lelkesedéssel került megrendezésre a 100. Jubileumi Küldöttgyűlés, május 25-én a Nemzeti Színház falai között.

Rendezvény
100. Nyilvános Küldöttgyűlés
2024. május 09.

Időpont: 2024. május 25., szombat 10:00 óra

Regisztráció: 09:30 órától

Helyszín: Nemzeti Színház (1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.)

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085