Magyar Elektrotechnikai
Egyesület

Felügyelőbizottság

Közhasznú információk

Elnök: Becker Péter

Becker Péter
Elnök
Tagok:
  • Kegye Attila
  • Kovácsné Jáni Katalin
  • Marcz László
  • Nagy Géza
  • Nemes László
Általános leírás:
A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyesület alapszabályszerű működését, vagyonának és pénzügyeinek szabályszerű kezelését, és a vonatkozó előírások betartását. Ellátja az Egyesület működésével kapcsolatosan szükséges ellenőrzési feladatokat.

Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a titkárságtól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, szükség esetén kezdeményezi a Közgyűlés összehívását, Elnökségi ülés tartását.

Feladata a jogi személyiségű szervezeti egységek mérlegbeszámolójának és közhasznúsági jelentésének előzetes jóváhagyása.Az Ellenőrző Bizottság elnökét, öt tagját és két póttagját a Közgyűlés választja meg. Működéséért a Közgyűlésnek felelős.
Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085