Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
Feladata
2014. augusztus 07.
Feladata

Az Egyesület legfelső szerve. Az Egyesület közgyűlése a három éves időszakra megválasztott küldöttekből, és az Egyesület vezető tisztségviselőiből álló országos testület. A küldötteket a regisztrált tagságú szervezeti egységek tagjai választják, minden megkezdett 25 tag után 1 fő küldött választható.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

  • az Alapszabály megállapítása és módosítása,
  • az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság évi beszámolójának elfogadása,
  • a mérlegbeszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása,
  • az Egyesület elnökének és főtitkárának, az Elnökség többi választott tagjának, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak, az Etikai Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, valamint az Elnökségbe delegált képviselők (régiók, szakosztályok, társaságok) személyének jóváhagyása.
  • az Egyesületnek más egyesületbe vagy szövetségbe történő belépése, onnan történő kilépése, más egyesülettel való egyesülése, valamint az Egyesület feloszlása tárgyában hozott döntés,
  • az Egyesület szervezetébe tartozó jogi személyiségű szervezet létrehozása, a jogi személyiség megszűntetése, illetve a szervezet megszűntetése,
  • az Egyesület ingatlanvagyonával történő gazdálkodás,
  • mindazok a kérdések, melyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von
  • a tagdíj megállapítása
Tovább olvasom
Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085