Villámvédelem III. - 2014

Megjelent a Villámvédelem III. rész!

Dr. Fodor István
Dr. Szedenik Norbert

 

 

Ár: 3500 Ft

 

 

Megjelent legújabb villámvédelemi jegyzetünk! Az új, Villámvédelem III. (2014.) c. könyv az ezt megelőzően kiadott Villámvédelem 2007 és Villámvédelem 2009 c. könyvek kiadása óta bekövetkezett változásokat taglalja három külön fejezetben. Az előző jegyzetekben foglaltakat érintő változásokkal az I. és II. fejezet, a 2009. utáni, villámvédelmet érintő változásokkal pedig a III. fejezet foglalkozik részletesen.

A „Villámvédelem 2009” kézikönyv az MSZ EN 62305 szabványsorozat 2009-ben megjelent magyar nyelvű kiadását alapul véve kívánt segítséget nyújtani a villámvédelmi szakembereknek a korábbi villámvédelmi előírásoktól gyökeresen eltérő új szabvány értelmezésében, használatában.

A szabvány és a hatályos OTSZ előírásai több ponton is ütköztek: ebből adódóan megindult az OTSZ átdolgozása és 2011-ben megjelent módosított OTSZ (28/2011 BM rendelet) lényegében már az érvényes nemzeti szabványra támaszkodott, azonban néhány kérdésben eltérő előírásai is vannak. (ld. könyv 1 fejezete) Időközben azonban az IEC és a CENELEC kiadta az EN 62305 második, módosított kiadását, ami nemzeti szabványként is megjelent – sajnos csak címfordítással – angol nyelven. Az MSZT élve a lehetőséggel átmeneti időszakra mindkét szabvány kiadást érvényesnek tekintette 2014 január 14-ig, innen kezdve azonban az első kiadás már nem érvényes.

A két kiadás közötti eltéréseket a könyv 2. fejezetében ismertetjük.

A könyv 3. fejezetében ismertetjük az új OTSZ-ben (BM rendeletben) szereplő, a villámvédelmet érintő változásokat.

A MEE tagjainak 5% kedvezményt biztosítunk a jegyzetek mindenkori árából! Amennyiben igénybe kívánja venni a kedvezményt, kérjük, hogy Megrendeléskor tagkódját írja be a megjegyzés rovatba!