Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
2016. január 06.
Jegyzet

Villámvédelem III. - 2014

Megjelent a Villámvédelem III. rész!

Dr. Fodor István
Dr. Szedenik Norbert

Ár:
4025 Ft

 

 

Megjelent legújabb villámvédelemi jegyzetünk! Az új, Villámvédelem III. (2014.) c. könyv az ezt megelőzően kiadott Villámvédelem 2007 és Villámvédelem 2009 c. könyvek kiadása óta bekövetkezett változásokat taglalja három külön fejezetben. Az előző jegyzetekben foglaltakat érintő változásokkal az I. és II. fejezet, a 2009. utáni, villámvédelmet érintő változásokkal pedig a III. fejezet foglalkozik részletesen.

A „Villámvédelem 2009” kézikönyv az MSZ EN 62305 szabványsorozat 2009-ben megjelent magyar nyelvű kiadását alapul véve kívánt segítséget nyújtani a villámvédelmi szakembereknek a korábbi villámvédelmi előírásoktól gyökeresen eltérő új szabvány értelmezésében, használatában.

A szabvány és a hatályos OTSZ előírásai több ponton is ütköztek: ebből adódóan megindult az OTSZ átdolgozása és 2011-ben megjelent módosított OTSZ (28/2011 BM rendelet) lényegében már az érvényes nemzeti szabványra támaszkodott, azonban néhány kérdésben eltérő előírásai is vannak. (ld. könyv 1 fejezete) Időközben azonban az IEC és a CENELEC kiadta az EN 62305 második, módosított kiadását, ami nemzeti szabványként is megjelent – sajnos csak címfordítással – angol nyelven. Az MSZT élve a lehetőséggel átmeneti időszakra mindkét szabvány kiadást érvényesnek tekintette 2014 január 14-ig, innen kezdve azonban az első kiadás már nem érvényes.

A két kiadás közötti eltéréseket a könyv 2. fejezetében ismertetjük.

A könyv 3. fejezetében ismertetjük az új OTSZ-ben (BM rendeletben) szereplő, a villámvédelmet érintő változásokat.

A MEE tagjainak 10% kedvezményt biztosítunk a jegyzetek mindenkori árából! Amennyiben igénybe kívánja venni a kedvezményt, kérjük, hogy Megrendeléskor tagkódját írja be a megjegyzés rovatba!


Kapcsolódó tartalom

Jegyzet
Villamos Biztonsági Felülvizsgálók Kézikönyve - Ellenőrző kérdések
2023. július 10.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület által kiadott Villamos Biztonsági Felülvizsgálók Kézikönyve c. jegyzet 2022-ben már három kiadást ért meg, terjedelme miatt azonban az eddig hagyományosan mindig közreadott tesztkérdések nem kaptak helyet benne. A Kézikönyv 6. részeként kiadjuk az oktatási anyaghoz kapcsolódó összes ellenőrző és tesztkérdést, mely honlapunkon érhető el és szabadon letölthető.

Jegyzet
Megjelent a Villamos biztonsági felülvizsgálók kézikönyve
2022. január 23.

Megjelent a „Villamos biztonsági felülvizsgálók kézikönyve”, amelynek szakmai alapját a korábbi „Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálók kézikönyve” és az „Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak kézikönyve” című tanfolyami jegyzet adja.

Jegyzet
Megjelent a „Fejezetek az Elektrotechnikából II” c. kiadvány
2019. november 04.

„E  könyv méltó folytatása az első kötetnek, amely az újabb szakcikkek gyűjteményén keresztül keresztmetszetet ad a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, mint tudományos szervezet  tagjainak szakmai munkájáról, a villamosipar folyamatairól, projektjeiről, tendenciájáról. Ezzel a válogatással nemcsak a MEE tagsága számára, hanem kicsit tágabban, a műszaki társadalom számára kívántuk bemutatni mesterségünket, a hagyományok és a legmodernebb technikák találkozását” – fogalmazta meg Kádár Péter. „Kötetünk ismét széles keresztmetszetet mutat a klasszikus transzformátortól a megavoltos egyenáramú távvezetékekig. A jelenlegi hazai fejlesztések középpontjában van az elektromobilitás, az akkumulátortechnika, a napelemes energiatermelés és az egyre erőteljesebben  megjelenő  környezetvédelem. A kötet  emléket állít azoknak a tudós szakembereknek is,  akik találmányaikkal - mai szóval innovációjukkal - megalapozták a modern technikát , műszaki világunkat.”


 

Ár: 4022 Ft

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085