Robbanásbiztos berendezés szerelője (07994001)

Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085

 

Képzés kezdőnapja: Hamarosan...

 

 


A képzés célja:

A robbanásbiztos berendezés szerelője képzés célja, hogy a képzésben részt vevők számára átadja azokat az ismereteket, amelyek a robbanásveszélyes helyek biztonságos létesítéséhez, kezeléséhez, üzemeltetetéséhez, karbantartásához, javításához, használatba vételüket megelőző, időszakos, valamint rendkívüli eseményt, vagy átalakításukat követő felülvizsgálatához szükségesek.
 

Továbbá a képzés eredményeként, a képzésben részt vevő szakemberek

 • legyenek nyitottak a robbanásveszélyes térségben alkalmazott gyártmányokkal és azok üzemeltetésével kapcsolatos új eredmények, innovációi iránt és törekedjenek azok megismerésére, megértésére és alkalmazására;
 • törekedjenek a robbanásbiztonság területén önmaguk
 • folyamatos képzésére és kövessék a jogszabályok, szabványok változásait;
 • a felülvizsgálati, javítási, karbantartási és kezelési tevékenységükhöz kapcsolódó döntéseiket, szigorúan a robbanásveszélyes területekre vonatkozó előírásokra és követelményekre alapozzák;
 • tartsák be és tartassák be a robbanásbiztos helyiségekre, szabadterekre vonatkozó zónabesorolási és biztonsági szabályokat, környezetvédelmi előírásokat;
 • a robbanásveszélyes térségben végzett munkájukért dokumentáltan vállaljanak felelősséget;
 • törekedjenek arra, hogy a dokumentáció szakszerű és mások számára is érthető legyen.

A képzés célcsoportja:

Robbanásbiztos berendezések üzemeltetésével, szerelésével, felülvizsgálatával foglalkozó, szakemberek, akiktől a berendezésüzemeltető, megrendelő jogszabály alapján elvárja a Robbanásbiztos berendezés szerelője szakképesítést.

Képzés időtartama:

Összesen 130 óra, ebből 115 óra elmélet, 15 óra gyakorlat

Képzés megkezdésének feltételei:

A tanfolyamon az vehet részt aki:

 • a 18. évét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas és
 • megfelelő előképzettséggel és villanyszerelői gyakorlattal rendelkezik.

Szakmai előképzettség:

 • 07994001 számú Robbanásbiztos berendezés szerelője megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 7. pontjában foglaltak alapján Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú) és/vagy gépész és/vagy vegyipari és/vagy munkavédelmi és/vagy tűzvédelmi szakma, szakképesítés.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Villamosipari (erős és/vagy gyengeáramú), gépész és/vagy vegyipari és/vagy munka-védelem, tűzvédelem területen eltöltött 3 év gyakorlati idő.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

07994001 számú Robbanásbiztos berendezés szerelője megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 11. pontjában foglaltaknak megfelelően, képzéstől függetlenül szervezett vizsga.

Letölthető dokumentumok:
Minden jog fenntartva ©