Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
2023. április 27.
Képzés

KiF FAM továbbképzések

(Kisfeszültségű FAM szakemberek továbbképzése)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000166

KIF mérőhelyi FAM szerelő továbbképzések
 • Paks - 2024. február 16.
 • Pécs - 2024. február 24.
 • Székesfehérvár - 2024. március 2.
 • Kecskemét - 2024. március 8.
 • Budapest - 2024. április 24.
 • Nyíregyháza - 2024. május 4.
Részletek
KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő továbbképzések
 • Paks - 2024. február 16.
 • Kecskemét - 2024. március 8.
 • Kecskemét - 2024. március 25-26.
Részletek
KIF FAM Üzemviteli vezető továbbképzések
 • Paks - 2024. február 16.
Részletek

Paks

KIF mérőhelyi FAM szerelő továbbképzés
 

Időpont: 2024. február 16.
 

Helyszín: Paks

Jelentkezési határidő: 2024. február 9.

Kapcsolattartó:
Boáné Süveges Ágnes
paks@mee.hu
 

Pécs

KIF mérőhelyi FAM szerelő továbbképzés

Időpont: 2024. február 24.
 

Helyszín: Pécs

Jelentkezési határidő: 2024. február 15.

Kapcsolattartó:
Boáné Süveges Ágnes
paks@mee.hu

 

Székesfehérvár

KIF mérőhelyi FAM szerelő továbbképzés

Időpont: 2024. március 2.
 

Helyszín: 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/a

Jelentkezési határidő: 2024. február 20.

Kapcsolattartó:
Takács Tünde
szekesfehervar@mee.hu

 

Kecskemét

KIF mérőhelyi FAM szerelő továbbképzés

Időpont: 2024. március 8.
 

Helyszín: Kecskemét (Kasosvill telephelyek)

Jelentkezési határidő: 2024. február 22.

Kapcsolattartó:
Boáné Süveges Ágnes
paks@mee.hu
 

 

Budapest

KIF mérőhelyi FAM szerelő továbbképzés

Időpont: 2024. április 24.

Helyszín: GANZ Irodaház (1191 Budapest, Üllői út 200.)

Jelentkezési határidő: 2024. április 8.

Kapcsolattartó:
Molnár Viktória
molnar@mee.hu
+36 30 490 8729

 

Nyíregyháza

KIF mérőhelyi FAM szerelő továbbképzés

Időpont: 2024. május 4.
 

Helyszín: Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1. GIGANET Irodaház 1.emelet.

Jelentkezési határidő: 2024. április 24.

Kapcsolattartó:
Kovácsné Soltész Gyöngyi
nyiregyhaza@mee.hu
+36 20 924 1155

 

Paks

KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő továbbképzés

Időpont: 2024. február 16.
 

Helyszín: Paks

Jelentkezési határidő: 2024. február 9.

Kapcsolattartó:
Boáné Süveges Ágnes
paks@mee.hu
 

Kecskemét

KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő továbbképzés

Időpont: 2024. március 8.
 

Helyszín: Kecskemét (Kasosvill telephelyek)

Jelentkezési határidő: 2024. február 22.

Kapcsolattartó:
Boáné Süveges Ágnes
paks@mee.hu
 

Kecskemét

KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő továbbképzés

Időpont: 2024. március 25-26.
 

Helyszín: Kecskemét

Jelentkezési határidő: 2024. március 18.

Kapcsolattartó:
Alföldi József
kecskemet@mee.hu
 

Paks

KIF FAM Üzemviteli vezető továbbképzés

Időpont: 2024. február 16.
 

Helyszín: Paks

Jelentkezési határidő: 2024. február 9.

Kapcsolattartó:
Boáné Süveges Ágnes
paks@mee.hu

 

TÁJÉKOZTATÁS FESZÜLTSÉG ALATTI MUNKAVÉGZÉSHEZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSRŐL

A jogszabályi előírásokkal összhangban feszültség alatti munkát kizárólag olyan személy végezhet, aki OKJ vagy programkövetelmény alapú szakképesítéssel rendelkezik és a rendeleti előírásban szereplő két éves továbbképzési kötelezettséget is teljesíti. 2023. december 31-ét követően a DSO-k KIF hálózatán, különösen a mérőhelyen, olyan személy, aki alapítványi, vagy egyéb, nem szakképesítést tanúsító igazolással rendelkezik, nem végezhet munkát! A szakképesítést legkésőbb 2023. december 31-ig meg kell szerezni. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület által szervezett 07134028 Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő szakképesítés megszerzésére felkészítő alapképzés azon jelentkezői számára, akik alapítványi (vagy egyéb, nem szakképesítés igazoló) igazolással rendelkeznek - előzetes tudásmérés eredményének függvényében - az elméleti oktatás alól felmentésre kerülhetnek.
További információk: Molnár Viktória molnar@mee.hu +36 30 4908729

 

A továbbképzés célja

A 21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet előírásainak megfelelő továbbképzés teljesítése.

A programba való bekapcsolódás feltételei

 • Továbbképzésen az vehet részt, aki a továbbképzés szakterülete szerinti szakmai kompetenciáknak megfelelő képesítéssel vagy végzettséggel rendelkezik (OKJ-s vagy programkövetelmény alapú szakképesítés).
 • Egészségügyi alkalmasság FAM munkavégzésre

A továbbképzésen való részvétel feltételei

 • A részvétel követésének módja: jelenléti ív
 • Megengedett hiányzás: teljes óraszám 10 %-a, kizárólag az elméleti anyagrész alól

Továbbképzéseken való részvételhez szükséges eszközök, felszerelések:

 • FAM munkavégzésre alkalmas FAM szerszámok, eszközök
 • Egyéni védőfelszerelés (érvényes ill. minősített):
  • ívvédő álarccal ellátott sisak
  • elektrotechnikai védőkesztyű (legalább 500 V)
  • bőrkesztyű
  • zárt, nem műszálas munkaruha (ívvédő ruha, ajánlott CATU class1)
  • FAM-ra minősített (1000 V-ig szigetelt) villanyszerelő lábbeli (ajánlott CATU bokacsont védővel)

A továbbképzés zárása

 • A program zárásának módja: záróvizsga letétele
 • A záróvizsgán való részvétel feltétele(i): a képzésen való részvétel
 • A záróvizsga rendje: a vizsga írásbeli teszt feladat megoldásából, valamint – a FAM üzemirányító és a FAM üzemviteli vezető továbbképzéseket kivéve – feszültség alatti gyakorlati feladat elvégzéséből és annak dokumentált értékeléséből áll
 • A záróvizsga követelménye: a vizsgarész eredményes teljesítése
 • A záróvizsga minősítési szintjei: nem felelt meg, megfelelt
 • Sikertelen teljesítés következménye: a záróvizsga megismétlése
 • Értékelés módja: a vizsgázónak a vizsgarészen a megfelelt szint eléréséhez mind az írásbeli, mind a gyakorlati vizsgafeladat esetén legalább 61%-os teljesítményt kell elérnie.
 • A számítás során a %-ban kifejezett értékek meghatározásakor az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni.
 • Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó a vizsgarészen 60% vagy az alatti teljesítményt nyújtott.

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum

Felnőttképzés adatszolgáltatási rendszeréből kiállított tanúsítvány.

A tanúsítvány kiadásának feltétele

A továbbképzés teljesítésének feltétele az eredményes vizsga.

Képzésfajták és díjak

Megnevezés Elméleti óraszám Gyakorlati óraszám Képzési díj Vizsgadíj és pótvizsgadíj

KIF mérőhelyi FAM szerelő továbbképzés

4

4

35 000 Ft

25 000 Ft

KIF szakszolgálati FAM szerelő továbbképzés

4 4 40 000 Ft 25 000 Ft

KIF szabadvezeték hálózati FAM szerelő továbbképzés

8 8 55 000 Ft 30 000 Ft

KIF csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő továbbképzés

4 4 40 000 Ft 30 000 Ft

KIF FAM kábelszerelő továbbképzés

4 8 45 000 Ft 30 000 Ft

KIF FAM Üzemviteli vezető továbbképzés

8   40 000 Ft 25 000 Ft

A képzési- és vizsgadíj a hatályos jogszabályok értelmében mentes az adó alól

 

A képzési díj megfizetésének módja

Képző által a képzés megkezdése előtt kiállított átutalásos számla alapján a képzés első napjáig.

A résztvevő szerződésszegésének következményei

A hiányzás, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből vagy vizsgából való kizárást eredményezi.

A vizsgán való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díjvisszatérítésre nem kötelezett.

A felnőttképző szerződésszegésének következményei

Amennyiben a Felnőttképző a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi vagy adatszolgáltatási kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.


Kapcsolódó tartalom

Képzés
Szakmai előadás
A mi kis FAMunk - Online kérdezz–felelek Horogh Gyulával
2023. október 30.

Az alkalmanként két órásra tervezett konzultáció során a feszültség alatti munkavégzéshez kapcsolódó kérdéseket vesszük górcső alá.

Képzés
Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő (07134010)
2023. május 10.

Budapest - 2024. március 16.

Kecskemét - 2024. március 8.

Képzés
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (07134028)
2023. május 09.

Budapest - 2024. február 24.

Budapest - 2024. március 16.

Nyíregyháza - 2024. március 23.

Budapest - 2024. április 20.

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085