Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő (07134010)

Képzés időpontja: 2023. február 18.

Helyszín: ELMŰ Oktatási Központ
(1044 Budapest, Megyeri út 118.)

Jelentkezési határidő: 2023. február 1.

Oktatás ütemezése: 4 nap szombatonként + 1 nap vizsga (hétköznap)

KISCSOPORTOS GYAKORLATI FOGLALKOZÁS!

 

 

 

 


A képzés célja:

A villamosenergia termelő-, elosztó társaságok és a felhasználók alapvető érdeke a folyamatos üzem. Az időnként szükségessé váló tervezett vagy nem tervezett installációs, rekonstrukciós, karbantartási, javítási feladatok ezt a folyamatos üzemet zavarják. A kisfeszültségű hálózatokon a FAM (feszültség alatti munkavégzés) módszereinek alkalmazásával ezeket a feladatokat a hálózat kikapcsolása nélkül lehet elvégezni, így biztosítva a folyamatos üzemet a szükségessé váló munkák elvégzése alatt is. A kisfeszültségű FAM szerelők képesek kiszolgálni ezt az igényt.

A megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM (feszültség alatti munkavégzés) szerelő az üzem folytonossága érdekében, a hálózat kikapcsolása nélkül szerelési, karbantartási, javítási munkát végez kisfeszültségű villamos fogyasztásmérő berendezéseken, csatlakozó szerelési munkát végez kisfeszültségű szabadvezetéken, szerelési, karbantartási, javítási munkálatokat végez közvilágítási berendezéseken.

Megszerezhető szakképesítés megnevezése: Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő

Szintjének besorolása:

  • Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4. szint
  • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4. szint
  • Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5. szint

A képesítési követelményt előíró jogszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról.

A szakképesítéssel rendelkező:

Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, feszültség alatt beköti, eltávolítja, kicseréli a kisfeszültségű fogyasztásmérő berendezés részegységeit (pl. fogyasztásmérő, áramváltó, kismegszakító, gyűjtősín, mágnes-kapcsoló, sorkapocs). Feszültség alatt hibát keres kisfeszültségű közvetlen és áramváltós fogyasztásmérő berendezéseken. Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez és és elvégzi a javítást, feszültség alatt csatlakozót szerel kisfeszültségű villamos szabadvezeték hálózaton, feszültség alatt kisfeszültségű közvilágítási készüléket, lámpatestet beköt, eltávolít, cserél, javít. Értelmezi és kitölti a munkavégzéshez kapcsolódó írásos vagy elektronikus dokumentumokat (pl. FAM engedély). Ügyviteli szoftvert használ.

Képzés időtartama:

Összesen 40 óra, ebből 12 óra elmélet, 28 óra gyakorlat + tananyagzáró teszt (1 óra)

Képzés megkezdésének feltételei:

A tanfolyamon az vehet részt aki:

  • egészségügyileg alkalmas és
  • megfelelő előképzettséggel és erősáramú szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Szakmai előképzettség:

  • Villanyszerelő, vagy a 07134010 számú Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 7. pontjában foglaltak
  • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
  • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

07134010 számú Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 11. pontjában foglaltaknak megfelelően, képzéstől függetlenül szervezett vizsga.

Letölthető dokumetumok:

Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085
Minden jog fenntartva ©