Biztonságos üzemeltetés - Szakmai konzultáció az MSZ 1585:2016 szabvány gyakorlati alkalmazásáról

Cél:
A vonatkozó műszaki biztonsági követelmények értelmezésének elősegítése.

A kihelyezett, cég telephelyén megvalósuló konzultációt elsősorban olyan cégeknek/üzemeknek ajánljuk, amelyek kiemelt céljai között szerepel a biztonságos munkavégzés, valamint az erősáramú villamos berendezések biztonságos üzemeltetése.

A konzultáció időtartama: 8 óra

Tartalom:
A konzultáció során áttekintésre kerülnek a vonatkozó jogszabályok, a kapcsolódó műszaki és biztonsági követelmények, valamint az MSZ 1585:2016 szabvány releváns követelményei, különös tekintettel az alábbiakra.

 • Biztonságos üzemeltetés
 • Kapcsolódó jogszabályok, szabványok
 • Az MSZ 1585:2016 követelményinek értelmezése (a létesítmény villamos hálózatára, villamos gépekre, villamos szerkezetekre)
 • Személyzet, alkalmassági kritériumai
 • Tevékenységek csoportosítása
 • Felelősségi szintek
 • Szerszámok és eszközök
 • Villamos biztonsági felülvizsgálatok gyakorisága és rendszere
 • A villamos és a nem villamos munka értelmezése, – munkavégzési feltételek
 • Feszültség közeli, valamint a feszültség alatti munka értelmezése, – munkavégzés feltételei
 • Kisfeszültségű és törpefeszültségű rendszerek eltérő munkavégzési követelményei
 • Feszültségkémleléssel, feszültégellenőrzéssel szemben támasztott követelmények
 • Villamos biztonsági felülvizsgáltra vonatkozó követelmények (gyakoriság, dokumentálás, felelős üzemeltetés)
 • Karbantartás, javítás, alkatrészek cseréje
 • Villamos munkák után végzett ellenőrzés, dokumentálás személyi és tárgyi feltételei
 • Felhasználói belső szabályzat értelmezése, alkalmazása, – az elkészítés szempontjai
 • Villamos Biztonsági Szakági Műszaki Előírások hatálya, értelmezése

A konzultáció keretében lehetőség van, az adott cég/üzem működése során felmerült gyakorlati kérdések megválaszolására is, amelyeket – hatékony megválaszolásuk – érdekében, célszerű előzetesen megküldeni.

 
Minden jog fenntartva ©