Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
2024. március 27.
Képzés

Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme

KOS képzés
 • Budapest - 2024. július 9.
 • Szombathely - 2024. július 10.
 • Szombathely - 2024. július 17.
 • Budapest - 2024. július 30.
 • Pécs - 2024. július 30.
 • Debrecen - 2024. augusztus 3.
 • Pécs - 2024. augusztus 30.
 • Pécs - 2024. szeptember 13.
 • Budapest - 2024. szeptember 17.
 • Debrecen - 2024. október 19.
 • Eger - 2024. november 22.
Részletek

KOS képzés
Budapest

Kezdőnap: 2024. július 9.

Helyszín: GANZ Irodaház,
(1191 Budapest, Üllői út 200.)

Jelentkezési határidő: 2024. július 1. 

Kapcsolattartó:
Szeli Viktória
szeli@mee.hu
+36 30 490 8921

KOS képzés
Szombathely

Kezdőnap: 2024. július 10.

Helyszín: Szombathely

Jelentkezési határidő: 2024. július 1. 

Kapcsolattartó:
Pintér Ferenc
szombathely@mee.hu

KOS képzés
Szombathely

Kezdőnap: 2024. július 17.

Helyszín: Szombathely

Jelentkezési határidő: 2024. július 8. 

Kapcsolattartó:
Pintér Ferenc
szombathely@mee.hu

KOS képzés
Budapest

Kezdőnap: 2024. július 30.

Helyszín: GANZ Irodaház,
(1191 Budapest, Üllői út 200.)

Jelentkezési határidő: 2024. július 19. 

Kapcsolattartó:
Szeli Viktória
szeli@mee.hu
+36 30 490 8921

KOS képzés
Pécs

Kezdőnap: 2024. július 30.

Helyszín: Pécs

Jelentkezési határidő: 2024. július 20. 

Kapcsolattartó:
Váncsa Eszter
pecs@mee.hu

KOS képzés
Debrecen

Kezdőnap: 2024. augusztus 3.

Helyszín: Debrecen

Jelentkezési határidő: 2024. július 25. 

Kapcsolattartó:
Tőke Edit
debrecen@mee.hu

KOS képzés
Pécs

Kezdőnap: 2024. augusztus 30.

Helyszín: Pécs

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 21. 

Kapcsolattartó:
Váncsa Eszter
pecs@mee.hu

KOS képzés
Pécs

Kezdőnap: 2024. szeptember 13.

Helyszín: Pécs

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 2. 

Kapcsolattartó:
Váncsa Eszter
pecs@mee.hu

KOS képzés
Budapest

Kezdőnap: 2024. szeptember 17.

Helyszín: GANZ Irodaház,
(1191 Budapest, Üllői út 200.)

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 6. 

Kapcsolattartó:
Szeli Viktória
szeli@mee.hu
+36 30 490 8921

KOS képzés
Debrecen

Kezdőnap: 2024. október 19.

Helyszín: Debrecen

Jelentkezési határidő: 2024. október 10. 

Kapcsolattartó:
Tőke Edit
debrecen@mee.hu

KOS képzés
Eger

Kezdőnap: 2024. november 22.

Helyszín: Eger

Jelentkezési határidő: 2024. november 12. 

Kapcsolattartó:
Sulyok Györgyi
eger@mee.hu

 

Tájékoztatás Közös oszlopsoros képzések szervezéséről

A fenntartható és stabilan magas minőségű villamosenergia szolgáltatás elérése, valamint az üzemzavarok minimalizálása és a balesetek megelőzése érdekében a Hálózati Engedélyesek ("DSO-k"; területileg érintett hálózati engedélyes: „DSO") szeretnék biztosítani, hogy kizárólag a megfelelő műszaki és biztonsági ismeretek birtokában legyen lehetőség a közcélú villamosenergia hálózaton elektronikus hírközlési berendezésen ("HB", amely magában foglalja a gyengeáramú rendszereket, a fémmentes optikai rendszereket, illetve az egyedi hírközlési berendezéseket) szerelési munkát végezni.

E cél elérése érdekében a DSO-k országosan egységes Oktatási anyagot és Vizsgáztatási Követelmény Rendszert alakítottak ki a HB szerelési tevékenységekkel kapcsolatban, és a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet (MEE) bízták meg a képzés oktatói, valamint a HB munkát végző szerelők vizsgáztatásával és nyilvántartásával.

Az oktatási anyagból sikeres vizsgát tett, szerelői nyilvántartásba vett személyek országos érvényességű igazolványhoz jutnak, amely feljogosítja őket a DSO-k hálózatán történő HB munkavégzésre.

Az oktatási anyagból sikeres vizsgát tett, oktatói nyilvántartásba vett személyek országos érvényességű igazolványhoz jutnak, amely feljogosítja őket a munkavégzéssel kapcsolatos képzések tartására.

A szerelői és oktatói jogosultságokat a MEE központi adatbázisban tartja nyilván.

1. SZERELŐI JOGOSULTSÁG ÉS NYILVÁNTARTÁS:

Közös oszlopsoros hálózatok (KOS) képzésen való részvétel feltételei:

Iskolai előképzettség:

 • Végzettség nélkül

Szakmai előképzettség:

A magasban való munkavégzés technológiájából, a magasban való munkavégzéshez szükséges eszközrendszer használatából és a mentésből 2 éven belül gyakorlati oktatásban részesült.

Valamint

 • Kioktatott munkavállaló: MSZ 1585 C100 melléklete szerinti képzett mentési és elsősegély nyújtási ismeretek
 • Munkavezető: MSZ 1585 szerinti IV/B, IV/C, IV/D, IV/E, IV/F, vagy V csoportba tartozó személy, MSZ 1585 C100 melléklete szerinti képzett mentési és elsősegély nyújtási ismeretek

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szükséges (magasban való munkavégzés)

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

 • Munkavezető: 1 év közös oszlopsoros gyengeáramú, vagy erősáramú hálózat-szerelési, -üzemeltetési gyakorlat
 • Kioktatott munkavállaló: nem szükséges

Képzés minimális óraszáma: 8 óra

A képzési követelmény alapján szervezhető szakmai vizsgával megszerezhető dokumentum:

 • KOS Igazolvány

KOS Igazolvány érvényessége:

 • Az igazolványhoz tartozó jogosultság érvényessége 1 év. A jogosultság meghosszabbításához ismételt képzésen szükséges részt venni és sikeres vizsgát tenni. A kártyán szereplő QR kód leolvasásával láthatóvá válik a jogosultság érvényességi ideje.
 • A jogosultság Magyarország teljes területére érvényes.
 • A képzésben részt vevő és nyilvántartásban szereplő személyek elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik az Etikai Kódexben foglaltakat.
 • A plasztikkártya formátumú KOS Igazolvány személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal együtt érvényes. A  munkavégző személynek kötelező magánál tartani és a DSO ellenőrei kérésére felmutatni.

2. VIZSGA:

A vizsgára bocsátás feltétele: Elméleti képzésen való igazolt részvétel.

A vizsgatevékenység megnevezése: KOS vizsga

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

 • Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme
  • Jogszabályi és szabvány háttér - kérdések
  • Távolságok betartása - kérdések
  • Munkabaleset - mentés - kérdések
  • Munkavégzés - kérdések
  • Hibavédelem (áramütés elleni védelem) - kérdések
  • Feszültségmentesítés – kérdések

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:

 • Érvényes KOS Oktatói igazolvánnyal rendelkező oktató

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:

 • Online vizsga lebonyolításához szükséges informatikai eszköz (okostelefon, vagy tablet, vagy laptop, vagy számítógép, internet)

A képzést záró vizsga online valósul meg.

A vizsgázó egyedi hozzáférést kap a MEE által biztosított vizsgarendszerhez.

A képzést igazoltan teljesítők számára a Magyar Elektrotechnikai Egyesület online vizsgarendszert működtet, melyben a vizsgázó számára, a vizsga vagy pótvizsga időpontjában egyéni hozzáférést biztosít.

A Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme képzésen igazoltan részt vett személyek azon adatait, mely a MEE által működtetett vizsgarendszer használatához és a KOS nyilvántartási rendszerbe történő rögzítéshez szükséges, a képzést szervező felnőttképző intézmény átadja MEE részére, betartva az adatbiztonsági követelményeket. A személyes adatokat Felnőttképző átadás előtt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő feltöltéssel ellenőrzi. Az adatok átadása Felnőttképző intézmény és MEE között megkötött szerződés alapján történik.

3. OKTATÓI JOGOSULTSÁG ÉS NYILVÁNTARTÁS

A Közös oszlopsoros képzés oktatóira vonatkozó követelmények:

 • Érvényes KOS Oktató igazolvány
 • Érettségi vizsga és legalább középfokú erősáramú vagy gyengeáramú szakirányú végzettség

vagy

 • Legalább középfokú műszaki alapvégzettség és munkavédelmi szakirányú végzettség

Oktatói képzés minimális óraszáma: 8 óra

A képzési követelmény alapján szervezhető szakmai vizsgával megszerezhető dokumentum:

 • KOS Oktatói Igazolvány

KOS Oktatói Igazolvány érvényessége:

 • Az igazolványhoz tartozó jogosultság határozatlan időtartamú azzal, hogy az oktató elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az Etikai Kódexben és a MEE minősítési rendszerében foglaltakat.
  A minősítés módszere: az oktató által lebonyolított képzésen résztvevők online elégedettségi kérdőív kitöltésével jelzik egy-egy képzés alkalmával az oktatókról kialakult véleményüket. A kérdőíveken kapott visszajelzések alapján történik a szakoktatói rendszeren belüli minősítés. Az értékelésnél az összes, a kiértékelés időpontjáig adott vélemény átlagát kell figyelembe venni. Az értékelőlapon 1-től 5-ig lehetséges a pontozás (1-egyáltalán nem, 5-teljes mértékben elégedett). A kérdőív oktató munkájára vonatkozó pontjára (Szaktudása, pedagógiai és oktatási módszerei, felkészültsége) adott vélemények átlagának kiszámítása után lehetséges az oktatók értékelése. Amennyiben a hallgatói értékelés alapján az átlagszám 3 alá csökken, a KOS Oktatói Igazolvány érvényessége felfüggesztésre kerül.
  Amennyiben két éven belül nem lát el oktatói feladatot, tehát nincs ezen időszak alatt érvényes értékelése, ismételt oktatói képzésen szükséges részt vennie.
  Az oktatónak a tananyag DSO-k általi módosításakor ismeretfelújító oktatáson szükséges részt vennie.

Az oktatók képzése a DSO-k megbízásából a Magyar Elektrotechnikai Egyesület feladata. Azon személyek, akik KOS Oktatói igazolványt kívánnak szerezni, a kosoktatas@mee.hu email címen jelezzék szándékukat.

4. KÉPZÉSI KÖVETELMÉNY

5. FELNŐTTKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK:

Felnőttképző intézmény kizárólag érvényes KOS Oktatói igazolvánnyal rendelkező oktatóval valósíthatja meg a képzést.

A Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme (KOS) bejelentésköteles képzés. Felnőttképző intézménynek rendelkeznie kell Felnőttképzési nyilvántartási számmal, és a képzésről a hatályos jogszabályok értelmében adatot kell szolgáltatni a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

Felnőttképző intézmény és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület között szerződéses jogviszony jön létre a vizsgázók számára történő, képzést záró online vizsgarendszerhez történő hozzáférés biztosítása érdekében. Szerződéskötésre irányuló igény esetén kérjük, a kosoktatas@mee.hu email címen jelezze szándékát.

 

6. AZ ÚJ RENDSZER INDULÁSA, MEGLÉVŐ JOGOSULTSÁGOK ÉRVÉNYESSÉGE:

Az új képzési rendszer május 31-én indul. Azon igazolványok tulajdonosai, melyek érvényessége 2024. január 1. követően járt le és automatikusan meghosszabbításra kerültek az új képzési rendszer indulásáig, legkésőbb 2024. július 31-ig szükséges, hogy képzésen részt vegyenek és sikeres vizsgát tegyenek.

Az új rendszer indulását követően valamennyi lejáró jogosultsággal rendelkező személy számára kötelező az új képzésben részt venni.

Az új rendszer indulásának dátumát követően lejáró jogosultsággal rendelkezők az érvényesség lejáratáig, de legkésőbb 2024. december 31-ig kell, hogy részt vegyenek az új rendszer szerinti képzésen.

 

7. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

Magasban való munkavégzés esetén az egyéni védőeszközök használata kötelező

Ajánlás:

 • munkáltató által biztosított, zárt ruházat

KÖTELEZŐ:

 • villamosipari védőlábbeli
 • sisak
 • mechanikai sérülés elleni védőkesztyű

Tilos:

 • strandpapucs
 • félcipő
 • rövidnadrág
 • ujjatlan póló
   

Értesítjük, ha változás történik...

Iratkozzon fel értesítő levelünkre és ha változik az itt látható tartalom, jelezzük Önnek.

Név megadása kötelező
Adjon meg helyes email címet

 


Kapcsolódó tartalom

Képzés
Tájékoztatás közös oszlopsoros munkavégzéshez kiadott igazolványok érvényességéről
2024. január 08.

Tájékoztatás kisfeszültségű és lakott területen belüli középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein elhelyezett gyengeáramú rendszeren, valamint a KIF szabadvezeték-hálózat tartószerkezetein elhelyezett, légvezetékes összeköttetésű térfigyelő rendszeren munkát végző személyek részére kiadott igazolványok érvényességéről.

Képzés
Szabványértelmezés – online előadássorozat Villamos biztonsági felülvizsgálóknak
2023. október 30.

Az Online szakmai konzultáció keretében tartandó előadásokat, a leendő és a gyakorló villamos biztonsági felülvizsgálók számára ajánljuk. Az egyes előadások keretében áttekintésre kerülnek a VBF felülvizsgálatokhoz kapcsolódó releváns szabványok, illetőleg a vonatkozó műszaki biztonsági követelmények, valamint megválaszolásra kerülnek a vonatkozó szabvány értelmezésével és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kérdések.

Képzés
Villamos biztonsági felülvizsgáló képesítő képzés
2021. október 20.

Budapest - 2024. június 29.

Képzés
Szakmai előadás
Biztonságos üzemeltetés - Szakmai konzultáció az MSZ 1585:2016 szabvány gyakorlati alkalmazásáról
2021. szeptember 30.

A kihelyezett, cég telephelyén megvalósuló konzultációt elsősorban olyan cégeknek/üzemeknek ajánljuk, amelyek kiemelt céljai között szerepel a biztonságos munkavégzés, valamint az erősáramú villamos berendezések biztonságos üzemeltetése.

A konzultáció keretében a vonatkozó műszaki biztonsági követelmények értelmezésének elősegítésén túl lehetőség van az adott cég/üzem működése során felmerült gyakorlati kérdések megválaszolására.

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085