A továbbképzés célja, hogy a jogszabály alapján szervezett, hatósági jellegű továbbképzést teljesítő személyek a szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el.

A továbbképzés célja elérése érdekében a továbbképzésen részt vevők ismerjék meg a területre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, különös tekintettel azok változásaira és váljanak képessé a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására. 

Képzéseinket országos szinten a következő nagyvárosokban indítjuk:
(a városra kattintva megtekinthetők az ott induló képzések)

Békéscsaba
Budapest
Győr
Nyíregyháza
Paks
Zalaegerszeg

 


 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000166

A képzési díj tartalma: továbbképzés + vizsga + elektronikus tananyag díja

A képzési díj megfizetésének ütemezése: képzés megkezdése előtt kiállított számla alapján, átutalással a képzés napjáig.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképesítéssel rendelkező munkaterülete épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása. A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák:
A szakterületnek megfelelő képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése érdekében. 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:
A képzés és a vizsga eredményes teljesítéséről a vizsgaszervező intézmény továbbképzési igazolást állít ki. A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes!

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
Villamos biztonsági felülvizsgáló, vagy Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló és/vagy Erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés megléte

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.
A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

Képzési idő: 8 óra
Vizsga: A továbbképzést lezáró vizsga megtartását a Hatóság által kijelölt szervezetek végezhetik. 

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése
  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A megengedett hiányzás túllépése, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből vagy vizsgából való kizárást eredményezi.

A továbbképzésen való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díj visszatérítésre nem kötelezett.

Amennyiben a Felnőttképző Intézmény a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.

Regisztrációs lehetőség az Áramkapocs oldalon!

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 2017. január 1-én elindította aramkapocs.hu felületét, amelynek elsődleges célja, hogy élet és vagyonvédelmi szempontból tudatosítsa a lakosság számára a biztonságos villanyszerelés fontosságát.

Az oldalon az ELMŰ-ÉMÁSZ közel 1000 ajánlott szerelője szerepel, akik ezen a felületen keresztül léphetnek kapcsolatba a lakossági felhasználókkal az ELMŰ-ÉMÁSZ 2017. január 1-től hatályos előírásai szerint. 2017. márciusában megnyitottuk a felületet a felülvizsgálók számára is. Az ajánló felületre azok a Felülvizsgálók kerülhetnek fel, akik a MEE-nél elvégezték a hatósági jellegű, kötelező továbbképzést és sikeres vizsgát tettek.

Amennyiben a továbbképzést és a vizsgát a MEE szervezésében teljesítette és a rendszerbe kizárólag felülvizsgálóként kerül fel,  1 évig ingyen biztosítjuk a rendszer használatának lehetőségét (eltekintünk az 5000 Ft + Áfa éves regisztrációs díjtól).*

Letölthető dokumentumok:

* A díjmentesség az ELMŰ regisztrált szerelőkre és a már rendszerben szereplő felülvizsgálókra nem vonatkozikAmennyiben Önt érdekli valamely a Magyar Elektrotechnikai Egyesület által bonyolított tanfolyam, az alábbi űrlap kitöltésével ezt jelezheti felénk. Ezzel Ön semmiféle kötelezettséget nem vállal, nem jelentkezik konkrét képzésre. Amennyiben az adott tanfolyamra összegyűlik elegendő érdeklődő, értesítjük Önt az induló képzésekről, amelyekre beadhatja jelentkezését!

HIRDETÉSEKMinden jog fenntartva ©