A továbbképzések célja, hogy a jogszabály alapján szervezett képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet 1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott érintésvédelmi szabványossági munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

Képzéseinket országos szinten a következő nagyvárosokban indítjuk:
(a városra kattintva megtekinthetők az ott induló képzések)

Békéscsaba
Budapest
Győr
Nyíregyháza
Paks
Zalaegerszeg

 


 

A képzési díj tartalma: továbbképzés + vizsga + elektronikus tananyag díja

A képzési díj megfizetésének ütemezése: képzés megkezdése előtt kiállított számla alapján, átutalással a képzés napjáig.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

  • az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;
  • az erősáramú berendezések felülvizsgálója munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;
  • a villámvédelmi felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák:
A szakterületnek megfelelő OKJ képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:
A képzés és a vizsga eredményes teljesítéséről a képző intézmény továbbképzési igazolást állít ki. A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes!

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A továbbképzés szakterülete szerinti felülvizsgáló szakképesítés

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.
A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

Képzési idő: 8 óra továbbképzési szakterületenként
Vizsga: a továbbképzés napján, közvetlenül a képzés befejezése után.

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése.
    Időtartam: 30 perc
  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.
    Időtartam: 10 perc felkészülés, 10 perc válaszadás

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A megengedett hiányzás túllépése, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből vagy vizsgából való kizárást eredményezi.

A vizsgán való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díj visszatérítésre nem kötelezett.

Amennyiben a Képző Intézmény a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.

Regisztrációs lehetőség az Áramkapocs oldalon!

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) 2017. január 1-én elindította aramkapocs.hu felületét, amelynek elsődleges célja, hogy élet és vagyonvédelmi szempontból tudatosítsa a lakosság számára a biztonságos villanyszerelés fontosságát.

Az oldalon az ELMŰ-ÉMÁSZ közel 1000 ajánlott szerelője szerepel, akik ezen a felületen keresztül léphetnek kapcsolatba a lakossági felhasználókkal az ELMŰ-ÉMÁSZ 2017. január 1-től hatályos előírásai szerint. 2017. márciusában megnyitottuk a felületet a felülvizsgálók számára is. Az ajánló felületre azok a Felülvizsgálók kerülhetnek fel, akik a MEE-nél elvégezték a hatósági jellegű, kötelező továbbképzést és sikeres vizsgát tettek.

Amennyiben a továbbképzést és a vizsgát a MEE szervezésében teljesítette és a rendszerbe kizárólag felülvizsgálóként kerül fel,  1 évig ingyen biztosítjuk a rendszer használatának lehetőségét (eltekintünk az 5000 Ft + Áfa éves regisztrációs díjtól).*

* A díjmentesség az ELMŰ regisztrált szerelőkre és a már rendszerben szereplő felülvizsgálókra nem vonatkozikAmennyiben Önt érdekli valamely a Magyar Elektrotechnikai Egyesület által bonyolított tanfolyam, az alábbi űrlap kitöltésével ezt jelezheti felénk. Ezzel Ön semmiféle kötelezettséget nem vállal, nem jelentkezik konkrét képzésre. Amennyiben az adott tanfolyamra összegyűlik elegendő érdeklődő, értesítjük Önt az induló képzésekről, amelyekre beadhatja jelentkezését!

HIRDETÉSEK