Magyar Elektrotechnikai
Egyesület

Technikatörténeti Bizottság

Közhasznú információk

Elnök: Tóth Péterné

Tóth Péterné
Elnök
Sőrés Péter Márk
Titkár
Általános leírás:
Az egyesület egyik Szakmai Bizottságaként működő szervezetet Király Árpád, az akkori Magyar Elektrotechnikai Múzeum igazgatója a 80-as évek végén alapította meg.

Feladatok:

 • A magyar erősáramú elektrotechnika történetének ápolása a nemzetközi hatások figyelembevételével.
 • Az országos gyűjtőkörű elektrotechnikai múzeum (MMKM Elektrotechnikai Múzeuma) munkájának támogatása.
 • Kezdeményezés a feladatkörbe tartozó régi létesítmények műemlékké nyilvánítására.
 • Kapcsolattartás a feladatkörben működő hazai és külföldi szervezetekkel.

A MEE-TTB általában az MMKM Elektrotechnikai Múzeumában tartja üléseit, amelyeken előadások és megemlékezések hangzanak el. Évente egyszer az ország régebbi energiaipari létesítményeiben, üzemlátogatás keretében vannak az ülések. Az üléseken kívül a múzeum rendezvényein és kiállításain vesznek részt a TTB tagjai. Sikeres kezdeményezés volt az utóbbi években régi vízerőművek műemlékké nyilváníttatása. A rendszeres kapcsolattartás mellett egyéb hazai és külföldi szervezetekkel közös konferenciák rendezésére is sor kerül. A TTB tagjai közül többen külföldön is tevékenykednek.

A MEE-TTB munkájában 2000 óta átlagosan kb. 50 fő vesz részt.. A Bizottság tagjai elsősorban az „Elektrotechnikában” publikálnak a TTB rovatfelelősének (Dr. Antal Ildikó) közvetítésével.
Szervezeti hírek
A MEE-TTB 2014 novemberében külföldön elhangzott előadásának magyar változata
2015. február 23.

A konferencia német elnevezése:
Die sukzessiv vernetzte Welt-Elektrotechnische Firmen in der europäischen Gesellschaft Ende des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts

A prágai 2014. nov. 9. – 12. VDE –FEL ČVUT Konferencián elhangzott német nyelvű technikatörténeti előadás  magyar változatát letöltheti itt.

Fontosabb kapcsolatok
2015. január 20.
 • Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumok Elektrotechnikai Múzeuma (MMKM-EM)
 • Jedlik Ányos Társaság (MMKM-EM címen)
 • MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága 
 • MEE ELMŰ Üzemi Szervezet Múzeumi Csoport
 • VDE Ausschuss „Geschichte der Elektrotechnik” (www.dke.de/VDE/Ausschuesse)
 • MEE Szakmai és Tudományos Bizottság
 • MEE Nyugdíjas Bizottság
 • ETE Senior Klub
Beszámoló a MEE TTB 2014. évi tevékenységéről
2015. január 20.

A TTB a saját, az MMKM Elektrotechnikai  Múzeumával (EM) és / vagy az MEE – NYKKPSZ - el és / vagy  a MEE-VGKBSZ –el közös rendezvényeire interneten  vagy postán eseményenként  kb. 110 meghívót  küldött el. Több, nem  MEE szervezet technikatörténeti eseményéről – azok késői meghirdetése miatt -  csak internetes értesítést (alkalmanként   kb. 80 ) indíthatott el. A TTB saját ill. közös rendezvényein átlagosan 45 fő vett részt.

 

A TTB 2014 - es munkatervéből a fogadókészség hiánya miatt szeptemberben elmaradt a Brno-i Műszaki Múzeum meglátogatása. Ez a TTB költségvetésében jelentős megtakarítást hozott. A múzeum látogatását 2015-ben még egyszer megkíséreljük. A MEE- n kívüli szervezetek hatáskörében levő szokásos rendezvények közül nem tartották meg a MTESZ és más egyesületek „Országos Ankét”- ját. A TTB 2014-ben viszont értesítést küldött további technikatörténeti eseményekről és annak előadói is szerepeltek azokon.

 1. Saját ill. közös rendezvények

1.1. „Erdély és Partium technikatörténetéből és a hazai villanyautókról” klubnap (febr.19) Az EM - el közösen szervezett eseményen az első témát Miholcsa  Gyula (Marosvásárhely) adta elő. Filmet is vetített Pollák Antal és Virág József gyorstávírójáról. Beszámolt a Puskás  Tivadar - Kelly  leleplezési  ügyről.
A villamos autók hazai múltjáról Dr. Jeszenszky Sándor tartott összefoglalót. A Magyar Postánál valamikor használt villamos autókat Dr. Tajthy  Tihamér  ismertette.

1.2. Bláthy Ottó Titusz halálának 75. és indukciós fogyasztásmérője feltalálásának 125. évfordulójára tartott emlékülés (ápr. 9.)
A MEE – VGKBSZ - el és az EM - el közös múzeumi rendezvényen Dr. Horváth Tibor emeritus professzor a feltaláló műszaki pályafutásáról, Dr. Jeszenszky Sándor annak indukciós fogyasztásmérőjéről tartott előadást.

1.3. Az Itron gödöllői gyárának (volt Ganz Árammérőgyár) meglátogatása (jún.5.)
A MEE – VGKBSZ –el közös gyárlátogatása is a Bláthy féle fogyasztásmérő feltalálásának évfordulójához kapcsolódott.  Az Itron nagyon jól, - két kisebb létszámú csoportra bontva- szervezte a programot, a gyár vezetőitől színvonalas előadásokat hallgathattunk.

1.4. Az Audi Hungária Motor Kft. győri gyárának meglátogatása (nov.6.) 
A MEE- NYKKPSZ  és a  MEE-VKBSZ  több tagjának részvételével lebonyolított út autóbuszát a MEE Iroda biztosította. Az Audi Látogató Központ munkatársai alapos felkészültséggel mutatták be a nagy területen fekvő gyár legfontosabb egységeit.

1.5. „A magyar villamos közvilágítás kezdetei” előadások és záró rendezvény (dec.10.) 
Az EM - el közösen, a múzeumban megtartott ülésen Makai Zoltán (Nagyvárad) az első magyar, 130 éve létesített temesvári közvilágításról, Sitkei  Gyula a budapesti közvilágítás kialakulásáról tartott előadást.  A jelentős számú hallgató között voltak  a  Verebélÿ Szakközépiskolából diákok is, akik az előadások után a többi vendéggel együtt megtekintették a múzeum világítástechnikai és háztartási kiállításait. A záró ülésen a TTB elnöke és titkára összefoglalta a 2014 év eseményeit, valamint ismertette a 2015. évi elképzeléseket. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 2015. június 18-21-re tervezett konferenciájának felhívását is megkapták a résztvevők.

2. Külföldi kapcsolatok, előadások

A német VDE technikatörténeti bizottságának tagja Dr. Jeszenszky Sándor. E bizottság és a Cseh Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának technikatörténettel is foglalkozó tan-széke nov. 9.-12. között Prágában szervezett  hálózatok és egyesületek története tárgyú konferenciát. Erre meghívták a TTB elnökét és titkárát, akik Budapest villamosítása két szakaszának német előadására készültek. Dr. Jeszenszky Sándor sajnálatos megbetegedése miatt, a két előadást összevontan dr. Kiss László Iván tartotta meg. Az egyesületek története ügyében a konferencián kialakult kapcsolatnak köszönhetően a konferencia témáival foglalkozó VDE professzor kérésére a MEE elküldte a magyar elektrotechnika és a MEE történetével foglalkozó kiadványait. Ezeket ő az osztrák Fachverband der Elektro-und Elektronikindustrie történetével és annak főiskolája diplomamunkáit ismertető könyvével viszonozta

 1. Más magyar szervezetek rendezvényeiről értesítés és/vagy azokon TTB előadók.
 • A  MEE oroszlányi szervezetében jan.29.-n Dr. Horváth Tibor emeritus professzor a transzformátor feltalálóiról tartott érdekes előadást.
  &l
Beszámoló a 2013. évi tevékenységekről
2014. augusztus 06.

A TTB a saját és más  szervezetekkel közös  rendezvényeire  100-105 meghívót küldött  interneten és postán. Több, nem  MEE szervezet  eseményére  –  késői meghirdetés miatt- csak internetes értesítést  küldhetett a TTB. A TTB a MEE Nyugdíjasok Kovács Károly Pál szervezetével (NYKKPSZ) és a   Villamos  Gép, Készülék és Berendezés Szakosztályával (VGKBSZ)  közösen is szervezett eseményeket. Valamint a Jedlik Ányos Társasággal (JÁT)  volt közös program. A TTB tagjainak  kb. a fele  jelent meg a rendezvényeken.

 

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085