Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
2024. március 27.
Képzés

Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme

Tájékoztatás Közös oszlopsoros képzések szervezéséről

A fenntartható és stabilan magas minőségű villamosenergia szolgáltatás elérése, valamint az üzemzavarok minimalizálása és a balesetek megelőzése érdekében a Hálózati Engedélyesek ("DSO-k"; területileg érintett hálózati engedélyes: „DSO") szeretnék biztosítani, hogy kizárólag a megfelelő műszaki és biztonsági ismeretek birtokában legyen lehetőség a közcélú villamosenergia hálózaton elektronikus hírközlési berendezésen ("HB", amely magában foglalja a gyengeáramú rendszereket, a fémmentes optikai rendszereket, illetve az egyedi hírközlési berendezéseket) szerelési munkát végezni.

E cél elérése érdekében a DSO-k országosan egységes Oktatási anyagot és Vizsgáztatási Követelmény Rendszert alakítottak ki a HB szerelési tevékenységekkel kapcsolatban, és a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet (MEE) bízták meg a képzés oktatói, valamint a HB munkát végző szerelők vizsgáztatásával és nyilvántartásával.

Az oktatási anyagból sikeres vizsgát tett, szerelői nyilvántartásba vett személyek országos érvényességű igazolványhoz jutnak, amely feljogosítja őket a DSO-k hálózatán történő HB munkavégzésre.

Az oktatási anyagból sikeres vizsgát tett, oktatói nyilvántartásba vett személyek országos érvényességű igazolványhoz jutnak, amely feljogosítja őket a munkavégzéssel kapcsolatos képzések tartására.

A szerelői és oktatói jogosultságokat a MEE központi adatbázisban tartja nyilván.

1. SZERELŐI JOGOSULTSÁG ÉS NYILVÁNTARTÁS:

Közös oszlopsoros hálózatok (KOS) képzésen való részvétel feltételei:

Iskolai előképzettség:

 • Végzettség nélkül

Szakmai előképzettség:

 • Kioktatott munkavállaló: MSZ 1585 C100 melléklete szerinti képzett mentési és elsősegély nyújtási ismeretek
 • Munkavezető: MSZ 1585 szerinti IV/B, IV/C, IV/D, IV/E, IV/F, vagy V csoportba tartozó személy, MSZ 1585 C100 melléklete szerinti képzett mentési és elsősegély nyújtási ismeretek

Egészségügyi alkalmassági követelmény: Szükséges (magasban való munkavégzés)

Szakmai gyakorlat területe és időtartama:

 • Munkavezető: 1 év közös oszlopsoros gyengeáramú, vagy erősáramú hálózat-szerelési, -üzemeltetési gyakorlat
 • Kioktatott munkavállaló: nem szükséges

Képzés minimális óraszáma: 8 óra

A képzési követelmény alapján szervezhető szakmai vizsgával megszerezhető dokumentum:

 • KOS Igazolvány

KOS Igazolvány érvényessége:

 • Az igazolványhoz tartozó jogosultság érvényessége 1 év. A jogosultság meghosszabbításához ismételt képzésen szükséges részt venni és sikeres vizsgát tenni. A kártyán szereplő QR kód leolvasásával láthatóvá válik a jogosultság érvényességi ideje.
 • A képzésben részt vevő és nyilvántartásban szereplő személyek elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik az Etikai Kódexben foglaltakat.

2. VIZSGA:

A vizsgára bocsátás feltétele: Elméleti képzésen való igazolt részvétel.

A vizsgatevékenység megnevezése: KOS vizsga

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

 • Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme
  • Jogszabályi és szabvány háttér - kérdések
  • Távolságok betartása - kérdések
  • Munkabaleset - mentés - kérdések
  • Munkavégzés - kérdések
  • Hibavédelem (áramütés elleni védelem) - kérdések
  • Feszültségmentesítés – kérdések

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 76%-át elérte.

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:

 • Érvényes KOS Oktatói igazolvánnyal rendelkező oktató

A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:

 • Online vizsga lebonyolításához szükséges informatikai eszköz

A képzést záró vizsga online valósul meg.

A vizsgázó egyedi hozzáférést kap a MEE által biztosított vizsgarendszerhez.

A képzést igazoltan teljesítők számára a Magyar Elektrotechnikai Egyesület online vizsgarendszert működtet, melyben a vizsgázó számára, a vizsga vagy pótvizsga időpontjában egyéni hozzáférést biztosít.

A Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme képzésen igazoltan részt vett személyek azon adatait, mely a MEE által működtetett vizsgarendszer használatához és a KOS nyilvántartási rendszerbe történő rögzítéshez szükséges, a képzést szervező felnőttképző intézmény átadja MEE részére, betartva az adatbiztonsági követelményeket. A személyes adatokat Felnőttképző átadás előtt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe történő feltöltéssel ellenőrzi. Az adatok átadása Felnőttképző intézmény és MEE között megkötött szerződés alapján történik.

3. OKTATÓI JOGOSULTSÁG ÉS NYILVÁNTARTÁS

A Közös oszlopsoros képzés oktatóira vonatkozó követelmények:

 • Érvényes KOS Oktató igazolvány
 • Érettségi vizsga és legalább középfokú erősáramú vagy gyengeáramú szakirányú végzettség

vagy

 • Legalább középfokú műszaki alapvégzettség és munkavédelmi szakirányú végzettség

Oktatói képzés minimális óraszáma: 8 óra

A képzési követelmény alapján szervezhető szakmai vizsgával megszerezhető dokumentum:

 • KOS Oktatói Igazolvány

KOS Oktatói Igazolvány érvényessége:

 • Az igazolványhoz tartozó jogosultság határozatlan időtartamú azzal, hogy az oktató elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az Etikai Kódexben és a MEE minősítési rendszerében foglaltakat.
  A minősítés módszere: az oktató által lebonyolított képzésen résztvevők online elégedettségi kérdőív kitöltésével jelzik egy-egy képzés alkalmával az oktatókról kialakult véleményüket. A kérdőíveken kapott visszajelzések alapján történik a szakoktatói rendszeren belüli minősítés. Az értékelésnél az összes, a kiértékelés időpontjáig adott vélemény átlagát kell figyelembe venni. Az értékelőlapon 1-től 5-ig lehetséges a pontozás (1-egyáltalán nem, 5-teljes mértékben elégedett). A kérdőív oktató munkájára vonatkozó pontjára (Szaktudása, pedagógiai és oktatási módszerei, felkészültsége) adott vélemények átlagának kiszámítása után lehetséges az oktatók értékelése. Amennyiben a hallgatói értékelés alapján az átlagszám 3 alá csökken, a KOS Oktatói Igazolvány érvényessége felfüggesztésre kerül.
  Az oktatónak a tananyag DSO-k általi módosításakor ismeretfelújító oktatáson szükséges részt vennie.

Az oktatók képzése a DSO-k megbízásából a Magyar Elektrotechnikai Egyesület feladata. Azon személyek, akik KOS Oktatói igazolványt kívánnak szerezni, a kosoktatas@mee.hu email címen jelezzék szándékukat.

4. KÉPZÉSI KÖVETELMÉNY

5. FELNŐTTKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK:

Felnőttképző intézmény kizárólag érvényes KOS Oktatói igazolvánnyal rendelkező oktatóval valósíthatja meg a képzést.

A Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme (KOS) bejelentésköteles képzés. Felnőttképző intézménynek rendelkeznie kell Felnőttképzési nyilvántartási számmal, és a képzésről a hatályos jogszabályok értelmében adatot kell szolgáltatni a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe.

Felnőttképző intézmény és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület között szerződéses jogviszony jön létre a vizsgázók számára történő, képzést záró online vizsgarendszerhez történő hozzáférés biztosítása érdekében. Szerződéskötésre irányuló igény esetén kérjük, a kosoktatas@mee.hu email címen jelezze szándékát.

 

6. AZ ÚJ RENDSZER INDULÁSA, MEGLÉVŐ JOGOSULTSÁGOK ÉRVÉNYESSÉGE:

Az új képzési rendszer indulásának véghatárideje 2024. május 31.

Azon igazolványok, melyek érvényessége 2024. január 1. követően jár le, automatikusan meghosszabbításra kerültek 2024. május 31-ig, vagy az új országos rendszer indulásának dátumáig.

Az új rendszer indulását követően valamennyi lejáró jogosultsággal rendelkező személy számára kötelező az új képzésben részt venni. A 2024 január 1. és az új rendszer indulásának dátuma közötti időszakban lejáró jogosultságok esetében, az új rendszer indulásának dátumától kezdve a jogosultságok megújítására plusz két hónap áll rendelkezésre.

Az új rendszer indulásának dátumát követően lejáró jogosultsággal rendelkezők az érvényesség lejáratáig, de legkésőbb 2024. december 31-ig kell, hogy részt vegyenek az új rendszer szerinti képzésen.


Időpont: Hamarosan...

Kapcsolattartó:

Szeli Viktória
szeli@mee.hu
+36 30 490 8921
 

 

 


Kapcsolódó tartalom

Képzés
Tájékoztatás közös oszlopsoros munkavégzéshez kiadott igazolványok érvényességéről
2024. január 08.

Tájékoztatás kisfeszültségű és lakott területen belüli középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein elhelyezett gyengeáramú rendszeren, valamint a KIF szabadvezeték-hálózat tartószerkezetein elhelyezett, légvezetékes összeköttetésű térfigyelő rendszeren munkát végző személyek részére kiadott igazolványok érvényességéről.

Képzés
Szabványértelmezés – online előadássorozat Villamos biztonsági felülvizsgálóknak
2023. október 30.

Az Online szakmai konzultáció keretében tartandó előadásokat, a leendő és a gyakorló villamos biztonsági felülvizsgálók számára ajánljuk. Az egyes előadások keretében áttekintésre kerülnek a VBF felülvizsgálatokhoz kapcsolódó releváns szabványok, illetőleg a vonatkozó műszaki biztonsági követelmények, valamint megválaszolásra kerülnek a vonatkozó szabvány értelmezésével és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos kérdések.

Képzés
Villamos biztonsági felülvizsgáló képesítő képzés
2021. október 20.

Budapest - 2024. március 5.

Zalaegerszeg - 2024. március 9.

Budapest - 2024. április 13.

Békéscsaba - 2024. április 26.

Debrecen - 2024. július 13.

Képzés
Szakmai előadás
Biztonságos üzemeltetés - Szakmai konzultáció az MSZ 1585:2016 szabvány gyakorlati alkalmazásáról
2021. szeptember 30.

A kihelyezett, cég telephelyén megvalósuló konzultációt elsősorban olyan cégeknek/üzemeknek ajánljuk, amelyek kiemelt céljai között szerepel a biztonságos munkavégzés, valamint az erősáramú villamos berendezések biztonságos üzemeltetése.

A konzultáció keretében a vonatkozó műszaki biztonsági követelmények értelmezésének elősegítésén túl lehetőség van az adott cég/üzem működése során felmerült gyakorlati kérdések megválaszolására.

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085