Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme
 • (GYR elhelyezése KIF és lakott területen belüli KÖF szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein)

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000166

 

Nagykanizsa

Időpont: 2023. június 14-15.

Helyszín: Nagykanizsa, Király út 1.

Jelentkezési határidő: 2023. június 8.

Képzés típusa: alap és ismeretfelújító oktatás


 

A munkavédelmi oktatás tárgya

A munkavédelmi oktatás mindazon külsős vállalkozások munkavállalói számára kötelező, akik a KIF és a lakott területen belüli KÖF+KIF közös oszlopsoros és KÖF szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein idegen tulajdonú

 • gyengeáramú rendszer (GYR és/vagy FOR) és
 • légvezetékes összeköttetésű térfigyelő rendszer (TFR)

létesítése, üzemeltetése vagy bontása céljából munkát végeznek.

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum:

 • Igazolvány

A munkavédelmi oktatás formái:

Alapoktatás

Az alapoktatás mindazon személyeknek kötelező, akik először részesülnek oktatásban az erősáramú hálózatok tartószerkezetein való munkavégzés veszélyeiről és munkabiztonsági követelményeiről.

Az alapoktatás követelményei:

 • Az oktatás kétnapos, 8 óra elméleti, 8 óra gyakorlati részből áll;
 • Az oktatás vizsgával zárul;
 • Az oktatás érvényességi határideje: Területtől függően az áramszolgáltató által megszabott időtartam;
 • Amennyiben egy adott személy alapoktatásának érvényességi határideje lejár, és azt a lejárati határidőn belül nem követi eredményesen elvégzett felújító oktatás, akkor az adott személynek ismét az alapoktatást kötelező teljesítenie.

Gyakorlati képzéshez szükséges eszközök, felszerelések:

 • Védősisak
 • Teljes testfelületet fedő munkaruha
 • Védőkesztyű
 • Védőbakancs (boka fölé érő)
 • Teljes testhevederzet
 • Vezetőköteles leesésgátló
 • Felrakórúd
 • Támasztó létra oszlop adapterrel
    vagy
 • Faoszlopos gyűrűs mászó és mászóvas
    vagy
 • Betonoszlopos mászóvas

Felújító oktatás

Azon személyek vehetnek részt felújító oktatáson, akik az alapoktatást dokumentáltan és eredményesen teljesítették, továbbá, akik a munkáltatójuknál a magasban való munkavégzésből, az eszközrendszer használatából és a magasból való mentésből rendszeresen, de minimum 2 éven belül gyakorlati oktatásban részesültek.

A felújító oktatás követelményei:

 • Az oktatás egynapos, 8 óra elméleti részből áll
 • Az oktatást éves gyakorisággal szükséges megtartani,
 • Az oktatás vizsgával zárul;
 • Az oktatás érvényességi határideje: Területtől függően az áramszolgáltató által megszabott időtartam;
 • Amennyiben egy adott személy felújító oktatásának érvényességi határideje lejár, és azt a lejárati határidőn belül nem követi eredményesen elvégzett újabb felújító oktatás, akkor az adott személynek ismét az alapoktatást kötelező teljesítenie.

A képzési idő alól a hiányzás nem megengedett.

A képzés vizsgával zárul, melynek formája írásbeli, tesztsoros. A vizsga sikeres teljesítése az igazolás kiállításának előfeltétele.

Képzési díj:

Alapoktatás: 25 000 Ft+ÁFA/fő
Felújító oktatás: 18 000 Ft+ÁFA/fő

A képzési díj megfizetésének módja: képző által a képzés megkezdése előtt kiállított számla alapján átutalással a képzés első napjáig.

Képzésen való részvétel igazolásának módja: jelenléti ív

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A hiányzás, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből vagy vizsgából való kizárást eredményezi.

A vizsgán való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díjvisszatérítésre nem kötelezett.

Amennyiben a Képző Intézmény a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár

Letölthető dokumentumok:
Minden jog fenntartva ©