Villamos hálózat kezelő (07134011)

Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085

Tanfolyam kezdő napja: 2022. április 4.

Helyszín: Verebély László SZKI (1139 Budapest, Üteg utca 15.)

Jelentkezési határidő: 2022. március 20.

Oktatás ütemezése: 21 nap, hétfőnként 8:00-16:00 között

 


A képzés célja:

Villamos hálózat kezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberre van szükség minden olyan munkahelyen, ahol kisfeszültségű (1000 VAC, 1500 VDC), illetve a kisfeszültség felső határát meghaladó feszültségszintű hálózati, fogyasztói vagy termelői berendezések üzemelnek (pl. hálózati engedélyesek, kis-, nagy-, vagy középfeszültségű csatlakozási ponttal rendelkező felhasználók és termelők).

A villamos hálózat kezelő szakképesítés képzés célja, hogy a képzésben résztvevő alkalmassá váljon villamos berendezéseken végezhető üzemi munkák végzésére.

A villamos hálózat kezelő, szakképesítése alapján a villamos energia rendszerben termelői, átviteli, elosztói, fogyasztói céllal létesített kis-, közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábeles elosztóhálózatokon, közép-/kisfeszültségű transzformátor-állomásokon, középfeszültségű kapcsolóállomásokban, és nem engedélyköteles kiserőművekben megfelelő helyismeret birtokában üzemeltetési feladatok végzésével, felügyeletével bízható meg.

Villamos hálózat kezelő szakképesítéssel végezhető legfontosabb üzemeltetési feladatok; állapotellenőrzés, tervezett (pl. üzemvitel, létesítés, bontás) és üzemzavari beavatkozások végzése és felügyelete, ezekhez feszültségmentes munkaterület biztosítása.

A képzés célcsoportja:

Termelői, átviteli, elosztói, fogyasztói hálózatok, összekötő berendezések üzemeltetésével foglalkozó erősáramú villamos végzettséggel rendelkező szakemberek, akiktől a berendezésüzemeltető jogszabály alapján elvárja a villamos hálózat kezelő szakképesítést.

Képzés időtartama:

Tervezetten 200 óra, ebből 120 óra elmélet, 80 óra gyakorlat

Képzés megkezdésének feltételei:

A tanfolyamon az vehet részt aki:

  • a 18. évét betöltötte
  • egészségügyileg alkalmas és
  • megfelelő előképzettséggel és gyakorlattal rendelkezik

Szakmai előképzettség:

  • Villanyszerelő vagy a 07134011 számú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 7. pontjában foglaltak
  • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: legalább 2 év erősáramú szakterületi gyakorlat
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

07134011 számú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 11. pontjában foglaltaknak megfelelően, képzéstől függetlenül szervezett vizsga.

Letölthető dokumentumok: