Villamos alállomás kezelő (07134012)

Időpont: 2023. augusztus 28.

Helyszín: Verebély László SZKI (1139 Budapest, Üteg utca 15.)

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 14.

Oktatás ütemezése: 22 nap, hétfőnként 8:00-16:00

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085

 

 

 

A képzés célja:

Felkészítés a villamosenergia-rendszerben termelői, átviteli, elosztói, fogyasztói céllal létesített nagy/nagyfeszültségű, nagy/középfeszültségű, közép/középfeszültségű transzformátor állomásokban és nagyfeszültségű kapcsolóállomásokban (bele nem értve a középfeszültségű kapcsolóállomásokat), megfelelő helyismeret birtokában (a helyismereti fokozat megszerzésének előfeltétele a villamos alállomás kezelő szakképesítés megléte) végezhető üzemeltetési feladatok ellátására. Ilyenek például az állapotellenőrzés, a tervezett (üzemeltetési, létesítési vagy bontási) és üzemzavari beavatkozások felügyelete ill. azokhoz feszültségmentes munkaterület biztosítása, üzemzavarok okainak felismerése, azok elhárítása vagy szükség esetén intézkedés azok megszüntetésére.
 

A képzés célcsoportja:

Villamos alállomás kezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberre van szükség minden nagyobb (5 MW vagy afeletti) villamos energia termelőnél (erőművi alállomásokban), az átviteli hálózat és a főelosztó hálózat alállomásaiban (átviteli hálózati engedélyes, elosztóhálózati engedélyesek) és a nagyfeszültségen vételező fogyasztóknál (többnyire ipari alállomások). A villamos energia szektorban (főként az erőművekben és a hálózati engedélyeseknél) minden alállomás üzemeltetéshez kapcsolódó munkakör esetében szükséges ezen szakképesítés megléte.

Képzés időtartama:

Tervezetten 200 óra, ebből 140 óra elmélet, 60 óra gyakorlat

Képzés megkezdésének feltételei:

A tanfolyamon az vehet részt aki:

  • a 18. évét betöltötte
  • egészségügyileg alkalmas és
  • megfelelő előképzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.

Szakmai előképzettség:

  • Villanyszerelő vagy a 07134012 számú Villamos alállomás kezelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 7. pontjában foglaltak
  • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: legalább 2 év erősáramú szakterületi gyakorlat
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

07134012 számú Villamos alállomás kezelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 11. pontjában foglaltaknak megfelelően, képzéstől függetlenül szervezett vizsga.

Letölthető dokumentumok:
Minden jog fenntartva ©