Robbanásbiztos műszaki vezetői képzés

Időpont: hamarosan...

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000166

Képzés ütemezése:

 • 2022. május 04.
 • 2022. május 11.
 • 2022. május 25.
 • 2022. június 01.
 • 2022. június 08.

Képzés szükségessége:

A tanfolyam az adott tevékenység végzéséhez szükséges vezetői kompetenciák elsajátítását biztosító tanfolyam, amely teljesíti a vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeket (MSZ EN 60079-10, -14, 17 és -19) az alábbi munkakörre vonatkozóan: 

A robbanásbiztos gyártmányok tervezésével, kiválasztásával és szerelésével kapcsolatos eljárások műszaki vezetője (felelős személy) 

Célcsoport:

RB. berendezéseket kezelők, karbantartók és javítók műszaki vezetői, a szakterületen dolgozó vezető beosztású kollégák

Jelentkezés feltételei:

 • érettségi bizonyítvány
 • minimum középfokú műszaki, munka- vagy tűzvédelmi végzettség (egyéb esetben a bizonyítványok és a gyakorlat igazolásának egyedi elbírálásával)

Képzés időtartama:

5 oktatási nap – 40 óra – naponta 09:00 – 16:00

A képzés zárása:

 • A program zárásának feltétele(i): a képzésen való részvétel
 • A program zárásának módja: záróteszt sikeres teljesítése
 • A záróteszt rendje: írásbeli teszt
 • A záróteszt minősítési szintjei: megfelelt, nem felelt meg
 • Sikertelen teljesítés következménye: a záróteszt megismétlése

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum:

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszeréből kiállított Tanúsítvány

A képzés elvégzését igazoló irat kiadásának feltétele:

Eredményes záróteszt

A képzési díj megfizetésének módja:

Képző által a képzés megkezdése előtt kiállított átutalásos számla alapján, 30 napos fizetési határidővel

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A hiányzás, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből való kizárást eredményezheti.

A képzésen való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díjvisszatérítésre nem kötelezett.

A felnőttképző szerződésszegésének következményei:

Amennyiben a Felnőttképző a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi vagy adatszolgáltatási kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.