Robbanásbiztonság-technikai ismeretfelújító képzés

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000166

Időpont: 2022. május 31. 09:00 - 16:00

Helyszín: 1154 Budapest Kozák tér 13-16.

Jelentkezési határidő: A jelentkezés lezárva

 

 


Képzés szükségessége:

MSZ EN 60079-14, -17 és -19 szabványok szerint
A képzés célja a vonatkozó szabványok szerinti ismeretek megújítása.

Célcsoport:

robbanásbiztos berendezések kezelője, szerelője és karbantartója, műszaki vezetője, akik rendelkeznek korábban megszerzett robbanásbiztonság-technikai képesítéssel

Jelentkezés feltétele:

Robbanásbiztonság-technikai szakképesítés (pl. Robbanásbiztos berendezés kezelője és előd-szakképesítései) vagy Robbanásbiztonság-technikai tanfolyami képesítés (pl. karbantartói vagy vezetői tanfolyami képesítés)

Képzés időtartama:

1 nap (1 x 8 óra)

A képzés zárása:

  • A program zárásának feltétele(i): a képzésen való részvétel
  • A program zárásának módja: záróteszt sikeres teljesítése
  • A záróteszt rendje: írásbeli teszt
  • A záróteszt minősítési szintjei: megfelelt, nem felelt meg
  • Sikertelen teljesítés következménye: a záróteszt megismétlése

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum:

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszeréből kiállított Tanúsítvány

A képzés elvégzését igazoló irat kiadásának feltétele:

Eredményes záróteszt

A képzési díj megfizetésének módja:

Képző által a képzés megkezdése előtt kiállított átutalásos számla alapján, 30 napos fizetési határidővel

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A hiányzás, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből való kizárást eredményezheti.

A képzésen való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díjvisszatérítésre nem kötelezett.

A felnőttképző szerződésszegésének következményei:

Amennyiben a Felnőttképző a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi vagy adatszolgáltatási kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.